Liceum Ogólnokształcące

CENTRUM EDUKACJI „TESLA” W RZESZOWIE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "NEWTON"

Jeśli chcesz zdobyć wykształcenie średnie, podnieść swoje kwalifikacje, zwiększyć szansę rozwoju oraz kontynuować naukę na studiach wyższych zapisz się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NEWTON” w Rzeszowie.

NASZE ATUTY

 • Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą nauczycielską – przyjazną słuchaczom.

 • Organizujemy bezpłatne kursy maturalne z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

 • Kształcimy nowoczesnymi metodami nauczania.

 • Kształcimy w systemie e-learningowym (na odległość) oraz w formie eksternistycznej.

 • Po szkole zawodowej naukę rozpoczniesz od 3 semestru.

 • Tylko u Nas! Wycieczki integracyjne, ogniska, studniówka.

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS-U, MOPS-u i innych instytucji.

 • Wystawiamy legitymacje uprawniające do zniżek np. na autobusy, pociągi, do kina itp.

CO ZYSKUJESZ?

 • zdobędziesz wykształcenie średnie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków

 • nauka prowadzona jest w systemie zaocznym (sobota i niedziela) średnio co 2 tygodnie

 • w naszym liceum realizowany jest program kształcenia ogólnokształcącego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 • nauczysz się podstaw języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego

DLACZEGO WARTO?

Podejmując naukę w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NEWTON” w Rzeszowie zyskujesz możliwość rozwoju, dostęp do wiedzy oraz solidne przygotowanie do twórczej pracy.

W naszej szkole przywiązujemy dużą uwagę do panującego klimatu, pomagamy Słuchaczom uwierzyć w siebie, uczymy twórczego oraz kreatywnego myślenia. W realizacji tego celu pomagają nam wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i kreatywny. Zespół pedagogiczny pomaga także w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz rozwija umiejętności społeczne.

Ukończenie nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „NEWTON” w Rzeszowie oraz zdanie egzaminu maturalnego jest przepustką na studia wyższe, daje także możliwość kontynuowania nauki w naszych szkołach policealnych na wielu atrakcyjnych kierunkach.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

NABÓR NA ROK 2021/2022

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „NEWTON” na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej nauka trwa – 3 lata, tj. 6 semestrów.
Absolwenci którzy ukończyli ZSZ mają możliwość rozpoczęcia nauki w trzyletnim liceum od trzeciego semestru.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
 • 2 fotografie
 • podanie

Zajęcia odbywają się przy ul. Lwowskiej 6 w Rzeszowie.