Liceum Ogólnokształcące

CENTRUM EDUKACJI „TESLA” W RZESZOWIE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Jeśli chcesz zdobyć wykształcenie średnie, podnieść swoje kwalifikacje, zwiększyć szansę rozwoju oraz kontynuować naukę na studiach wyższych zapisz się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „TESLA” w Rzeszowie.

NASZE ATUTY

 • Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą nauczycielską – przyjazną słuchaczom.

 • Organizujemy bezpłatne kursy maturalne z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

 • Kształcimy nowoczesnymi metodami nauczania.

 • Kształcimy w systemie e-learningowym (na odległość) oraz w formie eksternistycznej.

 • Po szkole zawodowej naukę rozpoczniesz od 3 semestru.

 • Tylko u Nas! Wycieczki integracyjne, ogniska, studniówka.

 • Wystawiamy zaświadczenia do ZUS-U, MOPS-u i innych instytucji.

 • Wystawiamy legitymacje uprawniające do zniżek np. na autobusy, pociągi, do kina itp.

CO ZYSKUJESZ?

 • zdobędziesz wykształcenie średnie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków

 • nauka prowadzona jest w systemie zaocznym (sobota i niedziela) średnio co 2 tygodnie

 • w naszym liceum realizowany jest program kształcenia ogólnokształcącego zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

 • nauczysz się podstaw języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego

DLACZEGO WARTO?

Podejmując naukę w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „TESLA” w Rzeszowie zyskujesz możliwość rozwoju, dostęp do wiedzy oraz solidne przygotowanie do twórczej pracy.

W naszej szkole przywiązujemy dużą uwagę do panującego klimatu, pomagamy Słuchaczom uwierzyć w siebie, uczymy twórczego oraz kreatywnego myślenia. W realizacji tego celu pomagają nam wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia w sposób przystępny i kreatywny. Zespół pedagogiczny pomaga także w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz rozwija umiejętności społeczne.

Ukończenie nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „TESLA” w Rzeszowie oraz zdanie egzaminu maturalnego jest przepustką na studia wyższe, daje także możliwość kontynuowania nauki w naszych szkołach policealnych na wielu atrakcyjnych kierunkach.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

NABÓR NA ROK 2018/2019

W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej nauka trwa – 3 lata, tj. 6 semestrów.
Absolwenci którzy ukończyli ZSZ mają możliwość rozpoczęcia nauki w trzyletnim liceum od trzeciego semestru.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej;

 • 2 fotografie

 • podanie

Zajęcia odbywają się przy ul. Sobieskiego 17 w Rzeszowie.