Policealna Szkoła Zawodowa

KSZTAŁCIMY NA KIERUNKACH:

  • technik administracji

  • technik BHP

  • technik rachunkowości

  • technik informatyk

  • technik usług kosmetycznych

  • technik turystyki wiejskiej

CENTRUM EDUKACJI „TESLA” W RZESZOWIE
POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej w ramach, której realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Realizowana jest w systemie zaocznym (sobotę i niedzielę) średnio co dwa tygodnie, dzięki czemu możesz też studiować i u Nas zdobywać kolejne kwalifikacje. Zajęcia odbywają się również w formie e-learningu.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom z tytułem zawodowym TECHNIKA.