Ogłoszenie
W okresie wakacyjnym sekretariat pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu 733 828 700
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Nowoczesne metody nauczania.
Kształcenie w systemie zaocznym i e-learningowym.
Bezpłatne kursy maturalne: j.polski, j.angielski, matematyka
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA TESLA RZESZÓW
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej - realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry w systemie zaocznym (sobotę i niedzielę).
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA TESLA RZESZÓW
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej - realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry w systemie zaocznym (sobotę i niedzielę).
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Previous
Next

Liceum Ogólnokształcące "NEWTON"

Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów

Jeśli chcesz zdobyć wykształcenie średnie, podnieść swoje kwalifikacje, zwiększyć szansę rozwoju oraz kontynuować naukę na studiach wyższych zapisz się do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NEWTON” w Rzeszowie.

Ukończenie nauki w Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „NEWTON” w Rzeszowie oraz zdanie egzaminu maturalnego jest przepustką na studia wyższe, daje także możliwość kontynuowania nauki w naszych szkołach policealnych na wielu atrakcyjnych kierunkach.

Policealna Szkoła Zawodowa

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry

 • technik administracji

 • technik BHP

 • technik rachunkowości

 • technik informatyk

 • technik usług kosmetycznych

 • technik turystyki wiejskiej

Policealna Szkoła Medyczna

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry

 • opiekun medyczny

 • opiekunka dziecięca

 • opiekunka środowiskowa

 • opiekun w domu pomocy społecznej

 • opiekun nad osobą starszą i niesamodzielną

 • opiekun nad sobą starszą

 • asystent osoby niepełnosprawnej

 • terapeuta zajęciowy

 • technik sterylizacji medycznej